Generalforsamling 2018 – Referat

19. august 2018 tm_webmaster Nyheder

Generalforsamling 3. Marts 2018

 1. Valg af dirigent Peter Hammer
 2. Valg af referent Claus Bentsen
 3. Aflæggelse af beretning ved Peter
  Der er afholdt 3 lejre. i året der er gået
  Der er været 2 arbejdsdage
  Der har været julemarked. hvor der er solgt juletræer og tombola
 4. Godkendelse af regnskab underskud på 30.000 kr. skyldes primært landslejr.
  Regnskab er godkendt.
  Budget gennemgået.
 5. Valg af grupperåd.
  Pernille, Ninna, Kristina, Søren, Peter, Gitte. Er genvalgt.
  Stine er valg  som revisor
 6. evt. Leder skal til at betale kontingent, der skal laves et system hvor pengene kommer retur til lederne.
  Gode ideer: Åbenthus arrangement, Spejderi om idrætsdagen. Et forløb med skolefritids ordningen på Hårup skole. Børne højskole i Aarhus.

Referat Claus    


Skriv et svar

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/