Referat for Generalforsamlingen 7.marts 2020

8. marts 2020 tm_webmaster Nyheder

1. Valg af dirigent
Kristine blev valgt

2. Valg af referent
Claus blev valgt

3. Aflæggelse af beretning
Peter afholder beretning om gruppens aktiviteter :

 • Forårslejr ved viborg, en kold lejr
 • Vi har sejlet med Klitta
 • Fælles sommerlejr på Forlev Spejdercenter, ved Skanderborg, hvor hele gruppen deltog
 • Efterårslejr på Sletten
 • Vi har holdt 2 arbejdsdage, hvor vi har fået styr på mange praktiske ting i spejderhuset, vi takker de forældre der har deltaget arbejdet
 • Familiespejd er kommet rigtigt godt i gang og med stor tilslutning der er 14 familie der deltager.
 • Spejderne deltog i sommerfesten i Mejlby
 • Der arbejdes med at få Aarhus kommune til afgive jorden uden for
  spejderhuset, så det kan inddrages i haven
 • Peter takker alle spejderlederne for deres store engagement i året der er
  gået.
 • Beretningen blev vedtaget

4. Godkendelse af regnskab
Søren gennemgår regnskabet, der er en omsætning 128 tk. kr. med et overskud på 24 tk. kr.

Vi har et god kassebeholdning, Der er erfaring for, at der hen over årene er et forskelligt forbrug, blandt andet på baggrund af at der kommer store lejre der koster mange penge, og derfor yder gruppen tilskud til disse lejre. Derfor er det godt at spare lidt op i de år hvor der ikke er store lejre.

Ved lejre får vi 69 % af hyttelejen refunderet af Aarhus Kommune, Vi modtager
ligeledes aktivitetstilskud på 5,65 kr pr. time pr. spejder der er under 18 år.

5. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og vækst. Her under sommerlejr i udlandet
Forslag til Kontingent for Todbjerg/Mejlby KFUM 20/21
Vi foreslår at fastholde kontingentet på 300 kr. pr. halvår. i alt 600 kr. pr år
Kontingentet er vedtaget på 600 kr.

Grupperådet har foreslået at kontingentet suppleres med et forpligtende deltagelse i
minimum 1. arbejdsdag pr. spejderår, eller deltagelse i en af de 3 lejre der er pr. år.
Kristine motiverer forslaget, det er ofte de samme der deltager i arbejdet med at
hjælpe spejderne, det vil vi gerne sprede ud til flere..
Der bliver lagt op til drøftelse: “Det er vigtigt at melde ud i god tid”.
“Der kan være uklarhed om hvad man kan byde ind med som forældre”
“Vi forventer at man deltager mindst en gang om året som forældre, hvis man ikke
kan så kan man bytte”
Følgende formuleringer blev vedtaget efter en god drøftelse
KFUM Spejderne i Todbjerg/ Mejlby forventer at man som forældre deltager
minimum 1 gang om året. Spejderlederne skal melde tydeligt ud, hvad der skal laves
og i god.
Der udarbejdes en liste over familienavn og opgave som udsendes til alle.

6.Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
Claus har valgt stoppe som gruppeleder.
Michael Pedersen bliver valgt til gruppeleder, og Peter Hammer til gruppeleder assistent Tillykke med valget.

7.Valg af medlemmer til grupperådet
Følgende blev valg til grupperådet
Jesper Just
Daniel Zaza
Stine Petersen,

8. Valg af revisorer
Karin Fonssbæk Madsen. blev valgt

9. Eventuelt
Der var ingen pkt. under evt.


Skriv et svar

Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/